หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > GenEd-SSRU ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)
GenEd-SSRU ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ GE
15 มีนาคม 2566 17:57:44

GenEd-SSRU ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์) 

        วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.มาธุสร แข็งขัน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป พร้อมด้วย ผศ.ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และบุคลากร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ปลายภาค หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (รูปแบบออนไลน์) เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 ชั้น 2


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302