หน้าหลัก > ประกาศ > ประชาสัมพันธ์ > จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 “กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 “กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-12-02 17:04:08

จีอีสวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 “กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

       วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ โดย อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 “กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาเข้าร่วมประชุมรูปแบบออนไลน์


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205