หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-05-10 15:26:55

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 3/2564 “การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์”

        วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (E-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แซ่ลี้ และวิทยากร คุณณัฐพร รัตศิลปิน อาจารย์ผู้สอนกล่าวถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นความรู้สำหรับผู้ต้องเกี่ยวข้องกับการทำประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน และการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์มีซึ่งหลากหลายวิธีการ การเขียนข่าวแจกและการจัดทำภาพข่าว เป็นวิธีการทำประชาสัมพันธ์ที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากไม่ต้องเสียค่าซื้อเวลาหรือเนื้อที่สื่อสำหรับการเผยแพร่ ทั้งนี้การจะได้รับเลือกเผยแพร่หรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสื่อมวลชนเท่านั้น ดังนั้นการส่งข่าวแจกไปยังสื่อมวลชน ผู้จัดทำข่าวแจกและภาพข่าวต้องมีความระมัดระวัง จัดทำอย่างประณีตบรรจง และถูกต้องตามหลักการจัดทำดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เพื่อให้ข่าวแจกและภาพข่าวของหน่วยงานได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในสื่อมวลชน ซึ่งทำให้การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302