หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและสารเสพติดให้โทษ”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและสารเสพติดให้โทษ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
06 กุมภาพันธ์ 2565 14:12:35

GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 2/2564 “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาและสารเสพติดให้โทษ”

         วันที่ 10 มกราคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ GEN0302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดย อาจารย์มัลลิกา ปาละโชติ อาจารย์ผู้สอนนำเสนอให้นักศึกษาตระหนักถึง การใช้ยาต้องใช้อย่างรู้เท่าทันว่ายาแต่ละตัวออกฤทธิ์อย่างไร ใช้ขนาดเท่าไหร่ นานเท่าไหร่และอาจมีโทษอะไรได้บ้าง ซึ่งอาจจะนำไปสู่การใช้ยาเสพติด สิ่งที่ให้โทษ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205