หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล”
GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-10-12 16:57:15


GE จัดการเรียนการสอนออนไลน์ “พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่โลกดิจิทัล”

        วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00-14.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา GEN0301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ผ่านระบบเว็บไซต์รายวิชาศึกษาทั่วไป (E-Learning) โดย อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ ศรีมา อาจารย์ผู้สอนได้ถ่ายทอดถึงบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันได้ บริบท ภูมิทัศน์ดิจิทัลและยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคดิจิทัลได้ เพื่อให้นักศึกษาทราบและเกิดทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตได้อย่างปลอดภัยและสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ต่อ 201, 203, 204, 205