หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “What is Digital Literacy”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “What is Digital Literacy”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-04 18:07:42

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “What is Digital Literacy”

            วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0304 Digital Literacy (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พีรันธร แสนสุข  ได้นำเสนอถึง ทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรให้มีมั่นใจ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์สำนักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ อีเมล และซอฟต์แวร์การนำเสนอ การสร้างและแก้ไขภาพ เสียงและวิดีโอ และความสามารถในการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์และเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จำเป็นในการเรียนรู้ โอกาสในการประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมในสังคมในฐานะพลเมือง


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302