หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “FINANCIAL STATE”
Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “FINANCIAL STATE”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-04 18:05:40

Ge จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “FINANCIAL STATE”

         วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0312 Financial Literacy (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นลิน สีมะเสถียรโสภณ  ได้นำเสนอถึง ความมั่นคงทางการเงิน ของแต่ละบุคคลสามารถวัดได้จากเงินออมของบุคคล รวมมูลค่าที่อาจได้รับผลกระทบจากหนี้สิน เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อที่อยู่อาศัย รถยนต์ และสินเชื่อ สิ่งเหล่านอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพคล่องและสินทรัพย์ของแต่ละบุคคลตลอดจนความผันผวนของ ราคาของสินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น เงินเดือนของบุคคลอาจคงที่ ในขณะที่ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น เราควรประเมินตนเองว่า สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้หรือไม่ มีกองทุนฉุกเฉินหรือไม่ และกระตือรือร้นที่จะออมเพื่อการเกษียณหรือไม่และมีประกันสุขภาพหรือชีวิตเพียงพอหรือไม่


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302