หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จิตรกรรม”
Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จิตรกรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-02 16:40:35

Ge จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ 1/2565 “จิตรกรรม”

         วันที่ 2 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GENGEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์ และอาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์   ได้นำเสนอถึง จิตรกรรม (Painting) จัดอยู่ในศิลปะประเภท ทัศนศิลป์ (Visual Art) ซึ่งหมายถึงศิลปะที่ต้องเสพความงามผ่านการดูการมอง เราสามารถจำกัดความงามของจิตรกรรมได้ว่ามีเพียง 2 มิติ คือกว้าง x ยาว เท่านั้น แม้กระทั่งงานจิตรกรรมที่วาดขึ้นด้วยฝีมือจิตรกรที่สามารถทำให้รู้สึกถึงความลึกความนูนของภาพนั้นได้ ก็ยังจัดว่าเป็นเพียงความลึกลวงตา จึงมีเพียง 2 มิติตามความเป็นจริง  งานจิตรกรรมตะวันตกมีลักษณะโดดเด่นในเรื่องความเหมือนจริงทั้งเรื่องของแสงเงา ระยะใกล้ไกลตลอดจนสรีรวิทยาของมนุษย์และสัตว์รวมถึงธรรมชาติต่าง ๆ ในขณะเดียวกันจิตรกรรมไทยมีความเป็นอุดมคติตามความเชื่อ ซึ่งก็จะมีลักษณะตรงข้ามกับงานจิตรกรรมตะวันตกดังกล่าวไปก่อนแล้ว กล่าวคือไม่เน้นเรื่องแสงเงา ไม่เน้นระยะใกล้ไกล ไม่เน้นสรีรวิทยาที่ถูกต้องของคนและสัตว์ และมีการจัดองค์ประกอบของภาพแบบตานกมอง (Bird eye view)


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302