หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนหนังสือราชการ”
Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนหนังสือราชการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2022-08-01 16:01:56

Ge จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 1/2565 “การเขียนหนังสือราชการ”

          วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0203 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ (e-Learning) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์กฤติกา ผลเกิด  ได้นำเสนอถึง การเขียนหนังสือราชการเป็นทักษะจำเป็นในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐข้าราชการ บุคลากร และผู้ที่ติดต่อกับภาครัฐพึงศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภท รูปแบบ และการใช้ภาษาในหนังสือราชการ เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยหนังสือราชการมี 6ชนิด แต่ละชนิดมีรูปแบบและการเขียนเฉพาะแบบ ผู้เขียนจึงควรมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านรูปแบบหนังสือราชการและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับการเขียนหนังสือราชการ เพื่อประสิทธิภาพในการสื่อสารกับบุคลากรหรือหน่วยงานภาครัฐ


ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th 

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/ 

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th 

เบอร์โทรสำนักฯ 02-160-1265 ถึง 1270
ต่อ 101,103,104,201,202,203,204,205,213,301,302