ผลการค้นหา : GEสวนนัน

ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทย
ประชาสัมพันธ์รายวิชา GEN0201 การใช้ภาษาไทยเริ่มต้นกันวิชาแรกในกลุ่มวิชาภาษา กับรายวิชา GEN0201 การใช ...
2022-07-11 14:10:35
GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บนแพลตฟอร์ม Coursera
GE จัดประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดเรียนการสอนรายวิชา GEN0301 ศาสตร์และศิลป์แห่งอาหารชาววัง บน ...
2022-06-15 17:04:35
GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
GE ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน        วันที่ 2 ธัน ...
2021-12-02 17:13:00
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564        ...
2021-12-02 17:13:30
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการสอนรายวิชา GEN0315 ชีวิตเลิกอ้วนรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/25 ...
2021-12-02 17:14:21
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ จัดการเรียนการรายวิชา GEN0119 วิศวกรสังคม ในรูปแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2564 ...
2021-12-02 17:14:52
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
จีอีสวนสุนันทาจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบทันสมัย เตรียมความพร้อมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์อย่างมีประ ...
2021-12-08 14:59:54
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
จีอีสวนสุนันทา เข้ารับการสอบทานการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564      & ...
2021-12-08 15:05:11