หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 12:44:27

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก ร่วมต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

 

    

    

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th