หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-06-04 14:36:23

           วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนัก ร่วมต้อนรับบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าตรวจสอบด้านสารสนเทศ ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

 

        
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)