Home > News > News > Open a warp for interesting subjects of the GE course, semester 2/65
Open a warp for interesting subjects of the GE course, semester 2/65

ผู้ดูแลเว็บ GE
24 April 2023 10:37:23

เปิดวาร์ปวิชาน่าเรียนของหลักสูตร  GE เทอม 2/65

มาอัปสกิลให้เก่ง และเสริมทักษะความคิด

กับ 5 อันดับยอดฮิตของวิชา GE ที่นักศึกษาพาเลือกเรียน

- GEN 0315 ชีวิตเลิกอ้วน

- GEN 0201 การใช้ภาษาไทย

- GEN 0306 การดูแลสุขภาพสำหรับชีวิตยุคใหม่

- GEN 0117 อยู่เป็นวิทยา

- GEN 0118 วัยใสใจสะอาด 


พัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ก้าวข้ามกรอบความคิดที่เคยมี

มุ่งสู่การเรียนรู้ดีๆ ที่กำลังรอคุณไปพบเจออยู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันที่ให้นักศึกษามากกว่าความรู้

คือความเข้าใจในตัวเองและผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมแแห่งการเรียนรู้ที่ไม่มีสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

pape : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท์ : 02-160-1265

โทรศัพท์มือถือ : 065-959-5313