หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001, 002)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (กลุ่มเรียน 001, 002)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-02-01 10:07:59

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
โดย อาจารย์รติรัตน์  ณ สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์อรพรรณ  เดชา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.00 - 11.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0205 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน (สำหรับกลุ่มเรียน 002)
โดย อาจารย์รติรัตน์  ณ สงขลา พร้อมด้วยอาจารย์อรพรรณ  เดชา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th