หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003 )
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003 )

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-02-01 10:08:22

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.00 น. - 14.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)
โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.00 น. - 11.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0207 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพ (สำหรับกลุ่มเรียน 003)
โดย อาจารย์กัญชลิกา ตรีกลางดอน พร้อมด้วย อาจารย์นันท์นลิน อินเสมียน
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th