หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102 สุนทรียภาพของชีวิต (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-01-29 14:14:49

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102  สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 001 )
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 11.00 น. - 14.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube


ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102  สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 002)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0102  สุนทรียภาพของชีวิต (สำหรับกลุ่มเรียน 003)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธกร สริกขกานนท์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 14.00 น. - 17.00 น.
ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th