หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-01-29 14:02:27

ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชา GEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 001)
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายหัวข้อ “ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกฏหมายดิจิทัล”
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube


ขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชาGEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 002 )

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายหัวข้อ “ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกฏหมายดิจิทัล”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtubeขอเชิญรับฟังบรรยาย รายวิชาGEN0304 รู้เท่าทันดิจิทัล (สำหรับกลุ่มเรียน 003)

โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐกานต์ หวานแก้ว บรรยายหัวข้อ “ก้าวทันการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ด้วยการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกฏหมายดิจิทัล”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 11.00 น. - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

ไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th