หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)
ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (กลุ่มเรียน 001, 002, 003)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2021-02-06 10:06:32

ขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 001)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 11.00 น. - 14.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/WBZIJo3AWuIขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 002)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 08.00 น. - 11.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/u3HaM9u3KzYขอเชิญรับฟังบรรยาย GEN0115 ภาพยนตร์วิจักษ์ (สำหรับกลุ่มเรียน 003)

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์  พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.บัญยง พูลทรัพย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

เวลา 14.00 น. - 17.00 น.

ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Youtube

https://youtu.be/FjBf59xy9Ewไม่พลาดทุกเนื้อหาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : www.gen-ed.ssru.ac.th

Facebook fanpage : https://www.facebook.com/ge.ssru/

Twitter : https://twitter.com/ssru_ge

Instagram : https://www.instagram.com/ge_ssru/

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th