หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมสวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ ๙
อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกิจกรรมสวนสุนันทา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในรัชกาลที่ ๙

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-12 14:33:35

               วันที่ 12 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กว่า 400 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th