หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เริ่มแล้วบรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป
เริ่มแล้วบรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-05 13:54:24

               5 กุมภาพันธ์ 2562 เริ่มแล้วบรรยากาศการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 วันแรกรายวิชาศึกษาทั่วไป

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th