หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-10-31 14:57:06

           วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปรัชญา เปี่ยมการุณ
บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ " สังคมไทยกับเทคโนโลยี " เวลา 08.00 – 11.00 น. และเวลา 14.00
– 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th