หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > "จีอีสวนสุนันทา" จัดประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562
"จีอีสวนสุนันทา" จัดประชุมการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:11:57

               วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30-17.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) จัดโครงการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ เป็นประธาน และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน และร่วมปรึกษาหารือข้อเสนอแนะในการพัฒนาเอกสารประกอบการสอน หมวดวิชาศึกษาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 3422 อาคาร 34 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th