หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือเครื่องมือที่ดีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:16:10

               วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภวรรณ บูชาดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการนเทคโนโลยีมใช้ในการบริหารจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ในเรื่อง “วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุค Thailand 4.0” ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียนณ ห้อง 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th