หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การใช้ภาษาในงานวิชาการ”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การใช้ภาษาในงานวิชาการ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:22

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การใช้ภาษาในงานวิชาการ ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1721

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)