หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเมืองไทยกับบริบทโลก”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเมืองไทยกับบริบทโลก”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:26

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “การเมืองไทยกับบริบทโลก ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)