หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจและประเพณี วัฒนธรรมของสปป.ลาว”
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจและประเพณี วัฒนธรรมของสปป.ลาว”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:32

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ระบบเศรษฐกิจและประเพณี วัฒนธรรมของสปป.ลาว ” เวลา 08.00 - 11.00 น. ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

    


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)