หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-30 13:15:49

               วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย วาระการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 และการพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศการจัดสอบซ่อมรายวิชาศึกษาทั่วไปและเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ 2562 ณ ห้องประชุม 3422 ชั้น 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง,
แว่นกันแดด
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง,
แว่นกันแดด
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และแว่นกันแดด

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และตาราง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th