หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (จีอี) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-07-30 12:53:12

               วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 4/2562 โดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม วาระการประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังยิ้ม,
กำลังนั่ง,
ตาราง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
5 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี
1 คน, กำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
3 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
หน้าจอ,
สำนักงาน
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี
2 คน,
ผู้คนกำลังนั่ง,
สำนักงาน,
ตาราง, หน้าจอ
และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th