หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทย มีวิวัฒนาการอย่างไร เรามีคำตอบให้ ในสังคมไทยในบริบทโลก
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทย มีวิวัฒนาการอย่างไร เรามีคำตอบให้ ในสังคมไทยในบริบทโลก

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:16:31

               วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจำรายวิชา สังคมไทยในบริบทโลก โดย อาจารย์ ดร.บารมีบุญ แสงจันทร์ มาแนะนำรายวิชาและสรุปสาระสาคัญบทที่ 1 ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 29201 สมาคมศิษย์เก่า ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th