หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “THINK PLUS FOR CHANGE ”
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “THINK PLUS FOR CHANGE ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:37:45

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณวรวุฒิ ชุณหพงษ์ บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “Think Plus for Change ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)