หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > รายวิชาจีอี มีความรู้ดีๆ มามอบให้ กับเทคนิคง่ายๆ ในการเรียนภาษาไทยเชิงวิชาการ
รายวิชาจีอี มีความรู้ดีๆ มามอบให้ กับเทคนิคง่ายๆ ในการเรียนภาษาไทยเชิงวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-06-14 10:18:36

               วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจำรายวิชา ภาษาไทยเชิงวิชาการ โดย อาจารย์กฤติกา ผลเกิด มาแนะนำรายวิชาและสรุปสาระสาคัญบทที่ 1 ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้อง 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th