หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > ให้นักศึกษาเข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน
ให้นักศึกษาเข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:41:01

ให้นักศึกษาเข้าทำแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนในระบบตรวจสอบและติดตามผลการเรียน

อย่าลืมเข้าไปทำแบบประมินอาจารย์ผู้สอนกันนะค่ะ พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วจ้า # www.ge-tss.ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)