หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความสุนทรียที่มีในงานศิลป์ ”
วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความสุนทรียที่มีในงานศิลป์ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:53:41

“ ศิลปะคือชีวิต ชีวิตเปรียบเหมือนงานศิลปะ เราอาจจะอยู่ในสุนทรียศาสตร์ของใครบ้างคนก็ได้ในตอนนี้ การรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เกิดความรู้สึกปิติยินดี อิ่มเอมใจ พอใจ และชื่นชมในสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาปะทะอาจจะเป็นในธรรมชาติเองหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้มีความงาม”

วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชลิต นาคพะวัน บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ความสุนทรียที่มีในงานศิลป์ ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์