หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณานนท์ เนียวกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ ”
วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณานนท์ เนียวกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:53:45

วันที่ 29 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คุณานนท์ เนียวกุล บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ การพูดภาษาอังกฤษอย่างไรให้สุภาพ ” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์