หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER)
ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (SUMMER)

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-14 13:15:43

           ตรวจสอบรายชื่อสอบย้อนหลังภาคเรียนฤดูร้อน 2560 (Summer)
กำหนดสอบระหว่างวันที่ 2 กรกฏาคม 2561 ได้ที่ ==>>http://gen-ed.ssru.ac.th/news/view/summertest-3-60

    

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th