หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > นักศึกษาโปรดทราบ เรียน จีอีไม่ยากอย่างที่คิด
นักศึกษาโปรดทราบ เรียน จีอีไม่ยากอย่างที่คิด

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-29 10:11:59

               วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจำรายวิชา ความจริงของชีวิต โดยอาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา มาแนะนำรายวิชาและสรุปสาระสาคัญบทที่ 1 ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ ห้องเรียน 1721 หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th