หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เปิดเทอมซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าจีอีต้องได้ A
เปิดเทอมซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าจีอีต้องได้ A

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-29 09:59:27

               วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ประจำรายวิชา การใช้ภาษาไทย โดยอาจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ มาแนะนำรายวิชาและสรุปสาระสาคัญบทที่ 1 ให้กับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th