หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง
บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:38:07

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก คุณสุทัศน์ รงรอง บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ เทคโนโลยี Life Signature ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

    

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)