หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:39:38

           บรรยายซัมเมอร์ 3/2560 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต พิจิตรกำเนิด บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ จริยธรรมและกฎหมายสารสนเทศ ” เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

    

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)