หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการเรียน วันแรกซัมเมอร์จีอีสวนสุนันทาคึกคัก!
บรรยากาศการเรียน วันแรกซัมเมอร์จีอีสวนสุนันทาคึกคัก!

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:39:43

           บรรยากาศการเรียนซัมเมอร์จีอี รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน เรียนที่ห้อง 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์

 

        
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)