หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันแรกซัมเมอร์จีอีสวนสุนันทาคึกคัก!
วันแรกซัมเมอร์จีอีสวนสุนันทาคึกคัก!

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:39:47

           วันแรกซัมเมอร์จีอีสวนสุนันทาคึกคัก! นักศึกษาที่ลงทะเบียนหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปมาเรียนกันครบโดยวันนี้มีวิชาทีเรียนทั้งหมด 3 รายวิชา ได้แก่รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน เรียนที่ห้อง 1701 หอประชุมสุนันทานุสรณ์รายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ เรียนที่ห้องเรียน 1721 และรายวิชาความรู้เท่าทันสารสนเทศ เรียนที่ห้องเรียน 29201 อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

 

        
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)