หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บุคลากร จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ”
บุคลากร จีอีสวนสุนันทา เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-29 09:48:17

               วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 บุคลากรสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบพัสดุภาครัฐ” ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th