หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560
เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:41:06

เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560


           สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เปิดให้นักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องขอยกเลิกวิชาเรียนจีอี ล่าช้า ภาคเรียนที่ 2/2560 ได้ตั่งแต่บัดนี้ ถึง 3 พฤษภาคม 2561 ณ จุดให้บริการ One Stop Service อาคาร 34 ชั้น 1 สอบถามเพิ่มเติ่ม 02-1601265 ต่อ 201

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (www.ssru.ac.th)