หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > เรียนแล้วสนุก สุขกับการ Speak English
เรียนแล้วสนุก สุขกับการ Speak English

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-05-28 09:57:25

               วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (GE) จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พัฑฒิดา รัตนศิลปากร (ครูปอ) และทีมงาน มาให้ความรู้ในเรื่อง “ภาษาวัฒนธรรมและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน” พร้อมกิจกรรมฝึกทักษะการสนทนา
การแต่งบทเพลงจากชีวิติประจำวัน การถามตอบในกลุ่มเพื่อน การเล่าเรื่องประสบการณ์ต่างๆ และอีกมากมาย ร่วมกับนักศึกษาในชั้นเรียน ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ (1701) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th