หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-02-01 13:16:56

               วันที่ 27 มกราคม 2562 สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดบรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วัชรารัศมิ์ สุนทรวนาเวศ บรรยายในรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ เรียนรู้และเข้าใจตนเองผ่านสื่อและประสบการณ์ชีวิต เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องเรียน 4701 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th