หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ดาว้องก์) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ภาษาไทย (ไม่) ไร้ระดับ ”
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ดาว้องก์) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ภาษาไทย (ไม่) ไร้ระดับ ”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:53:50

"ก้อนอิฐเก้าก้อนที่มีก้อนนึงเอียงอยู่” ความหมายของสัญลักษณ์นี้คือ การ "ก่อสร้าง" ความรู้ให้นักเรียน "ก้าวหน้า"แต่แน่นอนที่สุดการที่จะทำได้ผล คงไม่ได้อาศัยแต่อาจารย์แต่เพียงฝ่ายเดียว ต้องอาศัยการรู้จักคิดและพลิกแพลงของ นักเรียนด้วย"
http://www.davance.com/davance2014/index.php

วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ดาว้องก์) บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ ภาษาไทย (ไม่) ไร้ระดับ ” เวลา 11.00 - 14.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์