หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจ สปป.ลาว”
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจ สปป.ลาว”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:53:54

วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินันท์ พันทวี บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “ระบบเศรษฐกิจ สปป.ลาว” เวลา เวลา 11.00 -14.00 น.ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5