หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”
วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม”

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-09-18 13:54:06

"ศิลปวัฒนธรรมไทยไม่มีสิ้นแน่ โดยเฉพาะทางด้านนาฎศิลป์ไทย ไม่มีสิ้นไปจากแผ่นดินไทยแน่นอน แต่อาจจะหย่อนไปบ้าง ตามยุคสมัย ซึ่งมันต้องมีจุดสูงสุดและต่ำสุดเป็นธรรมดา"

วันที่ 27 มกราคม 2561 ได้รับเกียรติจาก “ครูมืด” ประสาท ทองอร่าม บรรยายรายวิชาศึกษาทั่วไป หัวข้อ “นันทนาการกับศิลปวัฒนธรรม” เวลา 08.00 - 11.00 น. และเวลา 14.00 -
17.00 น.ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5