หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยกิจกรรมกำหนดแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งบุคลากรได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยความสามัคคี
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยกิจกรรมกำหนดแบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น ๔ กลุ่ม ซึ่งบุคลากรได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยด้วยความสามัคคี

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-12-26 16:09:41

               คณะผู้บริหารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ โดย อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนัก และบุคลากร เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th