หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคเรียน 1/2561
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปลายภาคเรียน 1/2561

ผู้ดูแลเว็บ GE
2018-11-27 13:52:45

               บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ปลายภาคเรียน 1/2561 โดยมีกำหนดการสอบตั้งแต่วันที่ 19 -30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th