หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์รายวิชาศึกษาทั่วไป > บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562
บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562

ผู้ดูแลเว็บ GE
2019-10-02 14:23:45

               วันที่ 26 กันยายน 2562 บรรยากาศการสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปฯ กลางภาคเรียนเรียนที่ 1/2562 ห้องเรียน 29201 สมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา โดยมีการสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 100 เครื่อง ซึ่งมีกำหนดการสอบ วันที่ 18 กันยายน - 1 ตุลาคม 2562

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และผู้คนกำลังกิน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป,
ผู้คนกำลังนั่ง, คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง,
ตาราง และสถานที่ในร่ม

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-1601265-70 ต่อ 201
เว็บไซต์สำนัก : http://gen-ed.ssru.ac.th
เฟจบุ๊กแฟนเฟจ : https://m.facebook.com/ge.ssru
ประชาสัมพันธ์สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : www.ssru.ac.th